گروه ستاره کویر یزد

اطلاعات پایه

گروه ستاره کویر یزد

  • تولید کننده

فرش ماشینی و دست بافت گونه

خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، شماره 2137

http://www.setarehkavir.com

مالکیت

۱ فروردین ۱۳۶۰